അപ്സ്ടോക്സ് സെരോധ: ഓഹരി വ്യാപാരത്തിനായി ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം?

അപ്സ്ടോക്സ് - സെരോധ : ഒരു താരതമ്യം (മലയാളത്തിൽ)

ഓൺലൈൻ ഷെയർ വ്യാപാരം ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് രണ്ടു അക്കൗണ്ടുകൾ ആവശ്യമാണ് - ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ടും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടും.

ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വഴി ഷെയറുകളുടെ ഉടമസ്ഥത സൂക്ഷിക്കാനും, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വിപണിയിൽ ഷെയറുകൾ വാങ്ങി വിൽക്കാനും കഴിയും. ഈ രണ്ടു അക്കൗണ്ടുകളും ഓൺലൈൻ ഷെയർ ട്രേഡിംഗിന് ആവശ്യമാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രമുഖ ഡിസ്കൗണ്ട് ഷെയർ ബ്രോക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ അപ്സ്ടോക്സും സെറോഡയും വ്യാപാരികൾക്ക് ഓഹരി ഇടപാടുകൾക്കായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബ്രോക്കറേജ് ചാർജുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നു.

ഇരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും യൂസർഫ്രണ്ട്ലി ഇന്റർഫേസും വേഗതയും സൗജന്യ ടൂൾസുകളും, വിപുലമായ വിപണി വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു. ഇവ തുടക്ക നിക്ഷേപകർക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ്.

താഴെ അപ്സ്ടോക്സ്  സെരോധ യുടെ ഒരു താരതമ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു:

സവിശേഷത അപ്സ്ടോക്സ് സെരോധ
അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ഫീസ് ₹199 (ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് സൗജന്യം) ₹300
AMC (വാർഷിക അക്കൗണ്ട് പരിപാലന ഫീസ്) പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യം, പഴയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ₹300 + GST (പ്രതിമാസം 30)
ഓഹരി ഇൻട്രാഡേ ബ്രോക്കറേജ് ₹20 അല്ലെങ്കിൽ 0.05% (ഏതാണ് കുറവ്) ₹20 അല്ലെങ്കിൽ 0.03% (ഏതാണ് കുറവ്)
ഓഹരി ഡെലിവറി ബ്രോക്കറേജ് പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ₹20 അല്ലെങ്കിൽ 2.5% (ഏതാണ് കുറവ്), പഴയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യം സൗജന്യം
ഓപ്ഷൻസ് ബ്രോക്കറേജ് ₹20/ഓർഡർ ₹20/ഓർഡർ
DP ചാർജ് ₹18.5 ₹13.5
പ്ലെഡ്ജ് റിക്വസ്റ്റ് ചാർജ് ₹50 ₹30

അപ്സ്ടോക്സ് ന്റെ ഗുണങ്ങൾ:

  • കുറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ഫീസ്
  • പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഓഹരി ഡെലിവറി ബ്രോക്കറേജ് സൗജന്യം
  • ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം
open upstox account


സെരോധയുടെ ഗുണങ്ങൾ:

  • വളരെ കുറഞ്ഞ ഓഹരി ഇൻട്രാഡേ ബ്രോക്കറേജ്
  • എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ഓഹരി ഡെലിവറി ബ്രോക്കറേജ് സൗജന്യം
  • വിപുലമായ ഗവേഷണ റിപ്പോർട്ടുകളും ഉപകരണങ്ങളും
open Zerodha Account


ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം?

നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ട്രേഡറാണെങ്കിൽ, അപ്സ്ടോക്സ് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം അവർ കുറഞ്ഞ അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്ന ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തുടക്ക നിക്ഷേപം കുറയ്ക്കാം, വേഗത്തിൽ ട്രേഡിംഗ് ആരംഭിക്കാം. അതിനാൽ പുതുതായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അപ്സ്ടോക്സിനെ ശുപാർശ ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾ ഒരു പരിചയസമ്പന്നനായ ട്രേഡറാണെങ്കിൽ, സെരോധ ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. കാരണം അവർ വളരെ കുറഞ്ഞ ഓഹരി ഇൻട്രാഡേ ബ്രോക്കറേജ് ഈടാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഉയർന്ന ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ട്രേഡിംഗിന് സെറോഡ പരമാവധി സഹായിക്കും. അധിക ബ്രോക്കറേജ് രഹിതമായി എളുപ്പത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ ട്രേഡിംഗ് ആവശ്യങ്ങളെയും ബജറ്റിനെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ബ്രോക്കർ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>