മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും നേരിട്ടുള്ള ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങളും - ഏതാണ് നല്ലത് ?

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും നേരിട്ടുള്ള ഓഹരി നിക്ഷേപങ്ങളും - ഏതാണ് നല്ലത് ?

നിക്ഷേപം നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മികച്ച മാർഗമാണ്, അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകരിക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്ത വഴികളുണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും നേരിട്ടുള്ള ഓഹരി നിക്ഷേപവുമാണ് രണ്ട് ജനപ്രിയ ഓപ്ഷനുകൾ. രണ്ടിനും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ രണ്ടു രീതികളെയും നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് യോജിച്ചത് ഏതാണ് എന്ന്.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ, കുറെ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്ന പണം വിവിധ സാമ്പത്തിക ഉപകരണങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. നിക്ഷേപകരുടെ പണം വിവിധ ആസ്തികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും അത് വഴി അവ വളർത്താനും ഫണ്ട് മാനേജർമാർ ഉണ്ടാകും.മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളിലെ പ്രൊഫഷണലുകളാണ് നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നിക്ഷേപകൻ എന്ന നിലയിൽ, നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച ഫണ്ടിന് അനുസരിച്ചുള്ള യൂണിറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഫണ്ടിന്റെ ലാഭത്തിൽ നിന്ന്, ബാധകമായ ചെലവുകൾ കുറച്ചതിന് ശേഷം നിക്ഷേപകർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. 

mutual-fund-investing


നേരിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപം 

നേരിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപത്തിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിന്ന് ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നു. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കാമെങ്കിലും നഷ്ട സാധ്യതയും കൂടുതൽ ആണ്. നേരിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോ ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് നന്നായി പഠിച്ച ശേഷം മാത്രമേ നിക്ഷേപിക്കാവൂ. അത് കൂടാതെ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ നിക്ഷേപത്തെ ബാധിക്കാം. അതെല്ലാം നിക്ഷേപകൻ  മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും ഡയറക്ട് ഇക്വിറ്റിയും - ഒരു താരതമ്യ പഠനം 

രണ്ട് തരം നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും അതിന്റേതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട്. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെന്റ്, കുറഞ്ഞ പ്രാരംഭ നിക്ഷേപ ആവശ്യകതകൾ, റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. മറുവശത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് വിപണിയെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള സമയവും അറിവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ടുള്ള ഇക്വിറ്റി നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന വരുമാനം നൽകാൻ കഴിയും.

എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും ?

രണ്ടിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അറിവും, സ്റ്റോക്കുകൾ ട്രേഡിങ്ങിനും ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ ലഭ്യമായ സമയവും പരിഗണിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിവും വൈദഗ്ധ്യവും സമയവും ഇല്ലെങ്കിൽ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കും. SIP കൾ ചിട്ടയായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളിലൂടെ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തോടെ നേടിയെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, ഇക്വിറ്റികൾക്കും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾക്കുമിടയിൽ നിങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം വൈവിധ്യവത്കരിക്കുന്നത് നഷ്ട സാധ്യത സന്തുലിതമാക്കുകയും രണ്ടിലേയും ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

എല്ലാ നിക്ഷേപങ്ങളും അന്തർലീനമായ അപകടസാധ്യതകളുമായാണ് വരുന്നത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ അപകടസാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ തീരുമാനവും വളരെ പഠിച്ച ശേഷം മാത്രം എടുക്കുക.

Disclaimer: ഈ വിവരങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ മാർക്കറ്റ് റിസ്കുകൾക്ക് വിധേയമായതിനാൽ സ്കീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>