സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാരിലൂടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം: ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും.

സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാരിലൂടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപം: ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും.

വിപുലമായ സാമ്പത്തിക വൈദഗ്ധ്യമോ സമയ പ്രതിബദ്ധതയോ ആവശ്യമില്ലാതെ ഒരു പോർട്ട്‌ഫോളിയോ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ലളിതമായ ഒരു മാർഗം എന്ന നിലക്ക് നിക്ഷേപകരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ ഒന്നാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ജനപ്രിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം, ഫീസ്, ഫണ്ട് ഓപ്‌ഷനുകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ച് ഈ രീതി എത്രത്തോളം ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ദോഷം ഉള്ളതാണെന്ന് നോക്കാം.

സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ വഴി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ

സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ വഴി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ, വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം ആണ് അതിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ബ്രോക്കർമാർ പ്രൊഫെഷണൽ അയത് കൊണ്ട് തന്നെ നിക്ഷേപകർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ ആവശ്യവും റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഉള്ള കഴിവും അനുസരിച്ച് ഫണ്ടുകൾ നിർദേശിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. അവരുടെ അനുഭവവും പ്രാവീണ്യവും നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് വഴി നിക്ഷേപ പ്രക്രിയയെ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജോലികളും ആവശ്യമായ പേപ്പർവർക്കുകളും എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നു, ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് ഇക്കാര്യം കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നു.

അത് കൂടാതെ നമ്മൾ ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് വഴി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്കുകളും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളും അടക്കമുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കാനും കാണാനും സാധിക്കുന്നു.

Mutual-funds-india


മറ്റു ചെലവുകളും ഫീസും

അടുത്ത പ്രധാന ഘടകം ചിലവാണ്. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ സാധാരണയായി അവരുടെ നിർദേശങ്ങളും സേവനങ്ങൾക്കും ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു. അത് ബ്രോക്കർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചിലർ ഓരോ ഇടപാടിനും ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഫീസ് തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം. മറ്റു ചിലർ മൊത്തം നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം എടുത്തേക്കാം. ഈ നിരക്കുകൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വരുമാനത്തെ ബാധിക്കുകയും നിക്ഷേപത്തിന്റെ ലാഭക്ഷമത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

എന്നാൽ Upstox, Zerodha പോലുള്ള ചില ഡിസ്കൗണ്ട് ബ്രോക്കറുകൾ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി ഡയറക്ട് ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് പ്രത്യേക ചാർജും ഈടാക്കില്ല. പൂർണമായും ഫ്രീ അയാണ് അവർ ഇപ്പൊൾ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

അതിനാൽ, എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റിട്ടേണുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നിക്ഷേപകർ ഈ ഫീസുകൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തണം. 

നോ-കോസ്റ്റ് ഒപ്ഷനുകൾക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ

നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ, Upstox, Fyers, Zerodha പോലുള്ള ചില ബ്രോക്കർമാർ അധിക നിരക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം നൽകുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ മുൻ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾക്ക് റഫർ ചെയ്യാം: Free platforms form mutual fund investment .

ഫണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും മറ്റ് പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും.

മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാരുടെ പങ്ക് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ വിവിധ ഫണ്ട് ഓപ്ഷനുകളുടെ ലഭ്യത പരിഗണിക്കുന്നത് മറ്റൊരു സുപ്രധാന വശമാണ്. ചില ബ്രോക്കർമാർ ഫണ്ടുകൾ നിർദേശിക്കാറുണ്ട്. ഈ നിർദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വാധീനിച്ചേക്കാം.  അതിനാൽ, സമഗ്രമായി സ്വയം ഗവേഷണം നടത്തുന്നതും ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധിക്കുന്നതും കൂടുതൽ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. Upstox, fyers, zerodha പോലുള്ള ചില ബ്രോക്കർമാർ പല ഫണ്ടുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കും നൽകുന്നത്. അതിൽ ഓരോ ഫണ്ടിനെയും പൂർണമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കും.  നമ്മൾ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്ത് നമ്മുടെ താൽപര്യവും റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള കഴിവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഫണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇവ സഹായിക്കും. 

വാങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം, ഫീസ്, ഫണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവ വിലയിരുത്തുന്നതിന് പുറമെ, സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാരുമായി ഇടപഴകുമ്പോൾ നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന്മേലുള്ള നിയന്ത്രണം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നത് ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഒരു ബ്രോക്കറെ ഫണ്ട് ഏൽപിച്ച് അവർ വഴി വാങ്ങുക എന്നതിനർത്ഥം നിക്ഷേപ തീരുമാനങ്ങളുടെ മേൽ ചില നിയന്ത്രണം വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അവർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങൽ വിൽക്കലുകൾ നടത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് ഒരു ഫുൾ സർവീസ് ബ്രോക്കറെ പൂർണമായി ഏൽപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Upstox, zerodha പോലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ തന്നെ വാങ്ങൽ വിൽക്കലുകൾ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് ആ പ്രശ്നം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാർ നൽകുന്ന സുതാര്യതയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനമായി പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യം. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസും ചെലവുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണമായി കാണണമെന്നില്ല. ഈ സുതാര്യതയുടെ അഭാവം നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ നിക്ഷേപത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചെലവ് കൃത്യമായി വിലയിരുത്തുന്നതിനും ലഭ്യമായ മറ്റ് ഓപ്ഷനുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സർവീസുകൾ ഫ്രീ ആയി തരുന്ന ബ്രോക്കർമാരിൽ ഈ പ്രശ്നം അധികം ബാധിക്കില്ല.

ഉപസംഹാരമായി, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർമാരുടെ സേവനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ആസ്ഥികളിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്കുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളിലും നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ വൈവിധ്യവൽകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കർ വഴി ഡീമാറ്റിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് അടക്കം ഉള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സൂക്ഷിക്കാനും കാണാനും സാധിക്കും.

എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപകർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസും നമ്മുടെ നിക്ഷേപത്തിൽ ഉള്ള നിയന്ത്രണവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വിലയിരുത്തണം. ബ്രോക്കറുടെ ശുപാർശകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കാതെ നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പൂർണമായും ബ്രോക്കറെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക. ഈ ഘടകങ്ങൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, നിക്ഷേപകർ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ബ്രോക്കറെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും.

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

0 അഭിപ്രായങ്ങള്‍

–>